نظری


مدیر مسئول : حاجی کریم نظری، جعفر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. ولی‌عصر، خ. سیدجمال‌الدین اسدآبادی، نبش خ. فتحی شقاقی، پ. 32، ط. دوم، واحد 17
صندوق پستی : ۱۴۳۱۷۸۴۴۷۵
تلفن : ۸۸۱۰۴۴۴۱ ، ۸۸۱۰۴۴۴۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۱۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۱۰۴۴۴۰
شماره پروانه نشر : ۸۸۹ موقت
پست الکترونیکی : nazaribook@yahoo.com
وب سایت : http://www.nashrenazari.com
شناسه شابك : [۲۸۹-۶۰۰],[۶۱۶۸-۶۰۰],[۲۰۹-۶۲۲],[۲۸۹۷-۹۶۴],[۹۰۷۷۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۲
دارای دستگاه ك