جاودانه


مدیر مسئول : عقیلی، اعظم
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. لبافی‌نژاد، بین خ. دوازده فروردین و خ. اردیبهشت، پ. 185، ط. دوم
صندوق پستی : ۱۳۱۴۹۶۵۱۵۱
تلفن : ۶۶۴۸۶۱۱۵/۹ ، ۶۶۴۸۲۸۳۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۳۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۹۴۸۰۵
شماره پروانه نشر : ۷۷۵۲ موقت
پست الکترونیکی : aaalashgari@yahoo.com
وب سایت : http://www.junglepub.org
شناسه شابك : [۱۵۸-۶۰۰],[۵۳۴۱-۶۰۰],[۲۵۷۳-۹۶۴],[۹۶۷۰۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : جاودانه

فهرست كتاب های ناشر