آثار دانشوران


مدیر مسئول : پاشایی، محمدتقی
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : پردیسان، مجتمع عابری،‌ بلوک 6، واحد 7
صندوق پستی : ۳۷۱۶۷۷۸۴۳۹
تلفن : ۳۲۸۸۲۷۴۲ ، ۳۲۸۸۰۲۰۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۱۰/۲۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۸۳۲۸۰۷
شماره پروانه نشر : ۷۷۷۷ موقت
پست الکترونیکی : irp.1365@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۷۷۵-۶۰۰],[۹۰۶۶۸-۶۰۰],[۹۱۳۸۷-۶۰۰],[۶۸۹۹-۶۲۲],[۹۶۷۱۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آثار دانشوران

فهرست كتاب های ناشر