براق


مدیر مسئول : امیری، صفاء
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. معلم، معلم 10، ک. 8، پ. 7، ط. اول
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۹۶۸۰۱
تلفن : ۳۷۸۴۸۲۶۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۸۴۸۲۶۳
شماره پروانه نشر : ۷۸۵۵ موقت
پست الکترونیکی : mmnoorart@yahoo.com
وب سایت : http://www.buraq.ir
شناسه شابك : [۴۶۶-۶۰۰],[۱۹۲-۹۶۴],[۲۵۰۴-۹۶۴],[۹۶۷۸۵-۹۶۴],[۹۶۷۹۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : براق

فهرست كتاب های ناشر