دفتر عقل


مدیر مسئول : صادقی، هادی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : بلوار معلم، مجتمع ناشران، ط. سوم، پ. 314
صندوق پستی : ۳۷۱۴۸۵۴۹۱۳
تلفن : ۳۷۱۷۶۱۰۶ ، ۳۷۱۷۶۲۵۸ ، ۳۲۹۳۴۶۹۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۱۲/۱۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۸۲۰۲۰
شماره پروانه نشر : ۶۸۱۰ موقت
پست الکترونیکی : sadeqi.hadi@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۵۶۳-۶۰۰],[۲۷۶۱-۹۶۴],[۹۶۸۷۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دفتر عقل

فهرست كتاب های ناشر