پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا


مدیر مسئول : شیرزاد، هادی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. ونک، خ. عطار، خ. شهید سرتیپ نجفی
صندوق پستی : ۱۹۹۶۷۱۱۱۷۴
تلفن : ۸۱۸۲۳۷۲۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۱۳
نوع ناشر : دولتی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۰۱۳۳ موقت
پست الکترونیکی : research@police.ir
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۷۳۴-۶۰۰],[۹۰۵۳۸-۶۰۰],[۶۳۴۰-۶۲۲],[۹۶۹۸۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر