موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران (وابسته به جمعیت هلال احمر)


مدیر مسئول : سلطانی، احمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. فلسطین، خ. ایتالیا، پ. 1
صندوق پستی : ۱۴۱۶۶۴۴۹۹۳
تلفن : ۸۸۹۹۳۹۵۹ ، ۸۸۹۷۴۸۹۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۹/۰۶/۰۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۹۵۴۰۰۷
شماره پروانه نشر : ۹۹۰۰ موقت
پست الکترونیکی : pssrcs@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۵۱۹-۶۰۰],[۲۷۸۰-۹۶۴],[۹۰۷۲۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر