موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران (وابسته به جمعیت هلال احمر)


مدیر مسئول : جمال الدینی عزآبادی، سیدحمید
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. فلسطین، خ. ایتالیا، پ. 1
صندوق پستی : ۱۴۱۶۶۴۴۹۹۳
تلفن : ۸۸۹۹۳۹۵۹/۶۰ ، ۸۸۹۷۴۸۹۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۹۵۴۰۰۷
شماره پروانه نشر : ۹۹۰۰ موقت
پست الکترونیکی : pssrcs@yahoo.com
وب سایت : http://www.helal-uast.ac.ir
شناسه شابك : [۷۵۱۹-۶۰۰],[۲۷۸۰-۹۶۴],[۹۰۷۲۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر