ابوعطا


مدیر مسئول : احمدجواهری، سیدرفیع‌
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، ساختمان ناشران، ط. چهارم
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۳۳۴۴۵
تلفن : ۶۶۴۸۵۹۳۷/۴۰ ، ۶۶۹۷۷۰۰۴/۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۱۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۸۵۹۳۷-۴۰
شماره پروانه نشر : ۳۰۰۸ موقت
پست الکترونیکی : info@abooata.com
وب سایت : http://www.abooata.com
شناسه شابك : [۱۷۰-۹۶۴],[۶۳۶۹-۹۶۴],[۸۲۱۹-۹۶۴],[۹۰۱۹۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ابوعطا

فهرست كتاب های ناشر