فرناس


مدیر مسئول : ابراهیم کنی، اسدالله
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. رسالت، خ. دبستان، ک. آریان محمودی، پ. 6
صندوق پستی : ۱۶۳۱۶۷۶۴۸۱
تلفن : ۸۸۴۶۸۸۲۱ ، ۸۸۴۶۹۰۲۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۰۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۲۲۹۵۴۳۱۳
شماره پروانه نشر : ۷۵۳۸ موقت
پست الکترونیکی : farnas.kg95@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۸۵۱-۶۰۰],[۹۱۵۶۸-۶۰۰],[۹۰۳۹۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : فرناس

فهرست كتاب های ناشر