سفیر اردهال


مدیر مسئول : عابدینی، سیدحسین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. سمیه، بعد از خ. مفتح، مقابل بانک ملی، پ. 118، واحد 4
صندوق پستی : ۱۵۸۱۸۷۴۷۱۵
تلفن : ۸۸۳۱۹۳۴۲ ، ۸۸۳۱۳۸۹۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۲/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۳۱۳۸۹۸
شماره پروانه نشر : ۷۹۲۹ موقت
پست الکترونیکی : safirardehal@yahoo.com
وب سایت : http://www.safirardehal.com
شناسه شابك : [۳۱۳-۶۰۰],[۵۱۲۷-۶۰۰],[۶۰۶۸-۶۰۰],[۹۰۰۶۹-۶۰۰],[۹۱۹۴۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سفیر اردهال

فهرست كتاب های ناشر