ناظری


مدیر مسئول : ناظری، نپتون
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : اتوبان صدر، 35 متری قیطریه، خ. روشنایی شرقی، انتهای قیطریه جنوبی، پ. 18، واحد 9.
صندوق پستی : ۱۹۵۱۷۳۳۱۶۷
تلفن : ۲۲۲۳۳۷۴۷ ، ۲۲۵۹۴۸۱۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۴/۰۵/۲۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۲۲۲۳۳۷۴۷
شماره پروانه نشر : ۸۱۴۱ موقت
پست الکترونیکی : nepynazeri@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۰۳۲-۶۰۰],[۹۰۱۰۹-۶۰۰],[۹۰۹۳۳-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ناظری

فهرست كتاب های ناشر