علم کشاورزی ایران


مدیر مسئول : احمدی، رضا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. لبافی نژاد، بین دانشگاه و فخر رازی، پ. 129، ط. اول
صندوق پستی : ۱۳۱۴۹۶۴۴۶۱
تلفن : ۶۶۹۷۴۸۷۶ ، ۶۶۴۶۱۸۹۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۹/۰۲/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۸۱۱۸۷
شماره پروانه نشر : ۸۱۱۵ موقت
پست الکترونیکی : elmekeshavarziiran@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۴۱۰-۶۰۰],[۶۸۳۸-۶۰۰],[۹۰۱۱۳-۶۰۰],[۹۰۴۶۱-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : علم کشاورزی ایران

فهرست كتاب های ناشر