ملینا


مدیر مسئول : متقی‌زاده، حسین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : سمیه 18، پ. 48
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۹۳۸۶۵
تلفن : ۳۷۷۴۶۷۷۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۲/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۸۳۱۰۴۱
شماره پروانه نشر : ۸۱۸۹ موقت
پست الکترونیکی : melina608@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۳۲۷-۶۰۰],[۵۱۶۸-۶۰۰],[۵۷۷۷-۶۰۰],[۹۰۱۳۹-۶۰۰],[۹۰۲۶۲-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ملینا

فهرست كتاب های ناشر