سرزمین اهورایی


مدیر مسئول : قصری ضرغامی ثابت، محمدمجید
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : پاسداران، نبش نیستان دوم، پ. 170، واحد 45
صندوق پستی : ۱۹۴۷۸۷۶۶۵۳
تلفن : ۲۲۸۶۶۸۵۸/۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۱۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۲۲۸۸۲۰۱۱
شماره پروانه نشر : ۸۰۰۹ موقت
پست الکترونیکی : ahoora_z@yahoo.com
وب سایت : http://www.ahoorapress.com
شناسه شابك : [۶۷۹۲-۶۰۰],[۹۰۲۰۷-۶۰۰],[۹۱۹۷۶-۶۰۰],[۹۸۸۲-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سرزمین اهورایی

فهرست كتاب های ناشر