شرکت تندیس نقره ای اندیشمند


مدیر مسئول : کاظمی، مریم
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. شهید بهشتی، نرسیده به م. تختی، پ. 199، ط. 1، واحد 2
صندوق پستی : ۱۵۳۳۶۶۳۹۴۶
تلفن : ۸۸۹۴۲۴۲۵ ، ۸۸۹۴۵۶۹۸ ، ۸۸۹۷۶۰۷۷/۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۱/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۹۴۲۴۲۵
شماره پروانه نشر : ۸۲۱۸ موقت
پست الکترونیکی : tandis.nashr@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۱۸۶-۶۰۰],[۷۱۲۱-۶۰۰],[۹۰۲۲۷-۶۰۰],[۹۰۲۸۲-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شرکت تندیس نقره ای اندیشمند

فهرست كتاب های ناشر