سلسله مهر


مدیر مسئول : میرزایی ارجنگی، مهدی
زمینه فعالیت : فلسفه و روانشناسي، زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، ک. بهشت‌آیین، پ. 34، ط. اول
صندوق پستی : ۱۳۱۴۹۶۳۳۷۱
تلفن : ۶۶۹۶۸۸۸۵ ، ۶۶۴۹۷۸۵۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۹/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۶۱۸۶۰
شماره پروانه نشر : ۸۲۵۵ موقت
پست الکترونیکی : selselehmehr@ymail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۲۶۰-۶۰۰],[۹۰۲۵۶-۶۰۰],[۹۰۳۴۸-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سلسله مهر

فهرست كتاب های ناشر