بوستان احمدی


مدیر مسئول : احمدی گورجی، ذبیح‌الله
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : نیروگاه، توحید چهارده، سمت چپ، ک. چهارم، پ. 9
صندوق پستی : ۳۷۱۷۸۹۶۹۷۵
تلفن : ۳۸۸۳۷۳۷۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۸۳۲۸۰۷
شماره پروانه نشر : ۸۳۱۵ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۴۹۳-۶۰۰],[۹۰۳۳۱-۶۰۰],[۹۱۴۲۵-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : بوستان احمدی

فهرست كتاب های ناشر