مرکز ملی جهانی شدن


مدیر مسئول : احتشامی، شعله سادات
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف، انتشارات الكترونيك،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. سعادت‌آباد، خ. هجدهم، پ. 17
صندوق پستی : ۱۹۹۷۹۸۷۶۳۱
تلفن : ۲۲۰۷۰۸۷۷ ، ۲۲۰۷۳۰۲۵/۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۴/۰۴/۲۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۲۲۰۷۰۸۷۷
شماره پروانه نشر : ۱۰۱۲۱ موقت
پست الکترونیکی : gglobalization@yahoo.com
وب سایت : http://www.gglobalization.ac.ir
شناسه شابك : [۷۰۴۶-۶۰۰],[۹۲۹۹۴-۶۰۰],[۹۳۷۴۱-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : مرکز ملی جهانی شدن

فهرست كتاب های ناشر