کتاب شفاء


مدیر مسئول : یزدانی، محمود
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی : چهارراه شهدا، خ. آزادی، آزادی دوم، مجتمع گنجینه کتاب، ط. دوم
صندوق پستی : ۹۱۹۹۷۳۴۱۶۱
تلفن : ۳۲۲۲۰۱۴۳ ، ۳۲۲۲۰۱۴۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۴/۰۵/۱۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۲۰۰۱۴۴
شماره پروانه نشر : ۸۲۶۴ موقت
پست الکترونیکی : ketabshafa@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۷۵۵-۶۰۰],[۹۰۴۵۳-۶۰۰],[۹۱۲۷۴-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : کتاب شفاء

فهرست كتاب های ناشر