ری را


مدیر مسئول : فروهی، آتوما
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : کوی نصر، بین خ. هفدهم و نوزدهم، پ. 256، واحد 7
صندوق پستی : ۱۴۴۷۷۹۴۱۹۹
تلفن : ۸۸۲۴۵۸۸۲ ، ۸۲۸۸۳۲۷۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۱/۲۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۲۴۳۳۶۸
شماره پروانه نشر : ۸۰۱۵ موقت
پست الکترونیکی : forouha@yahoo.com
وب سایت : http://www.rirapress.com
شناسه شابك : [۸۷۴۴-۶۰۰],[۹۰۵۳۱-۶۰۰],[۹۱۵۰۵-۶۰۰],[۹۵۹۵۱-۶۰۰],[۹۷۰۱۳-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ری را

فهرست كتاب های ناشر