فصل پنجم


مدیر مسئول : بیگی حبیب‌آبادی، پرویز
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، ک. مهدیزاده، پ. 4، واحد. 10
صندوق پستی : ۱۴۶۹۷۱۳۷۱۹
تلفن : ۶۶۹۰۹۸۴۸ ، ۶۶۹۰۹۸۴۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۰۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۳۷۴۱۳۸
شماره پروانه نشر : ۸۳۹۱ موقت
پست الکترونیکی : fasle5.1386@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۳۰۴-۶۰۰],[۵۵۰۴-۶۰۰],[۶۲۶۱-۶۰۰],[۹۰۵۴۴-۶۰۰],[۹۰۸۸۶-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : فصل پنجم

فهرست كتاب های ناشر