جامعه شناسان


مدیر مسئول : شکاری، رقیه
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، مقابل درب اصلی دانشگاه تهران، پاساژ فروزنده، ط. منفی1، پ. 217
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۴۴۳۸۳
تلفن : ۶۶۰۰۰۰۵۱ ، ۶۶۹۶۹۶۲۰ ، ۶۶۹۵۹۶۸۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۱۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۱۴۸۷۸
شماره پروانه نشر : ۸۰۶۶ موقت
پست الکترونیکی : sociologists15@gmail.com
وب سایت : http://www.jameshenasan.com
شناسه شابك : [۲۲۳-۶۰۰],[۵۵۴۶-۶۰۰],[۵۹۹۹-۶۰۰],[۹۰۵۸۳-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : جامعه شناسان

فهرست كتاب های ناشر