آوای علی


مدیر مسئول : حمزه لوئیان، ملیحه
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. ولیعصر، ابتدای فتحی شقاقی، روبروی شیرین عسل، جنب بانک انصار، ساختمان شماره 4، واحد 17
صندوق پستی : ۱۴۳۱۷۸۴۴۷۵
تلفن : ۸۸۷۱۹۲۲۸ ، ۶۶۴۰۹۶۱۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۱۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۵۳۱۶۵
شماره پروانه نشر : ۶۴۸۳ موقت
پست الکترونیکی : nashre.avayeali@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۷۴۱-۶۰۰],[۹۰۸۵۸-۶۰۰],[۹۱۳۸۶-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آوای علی

فهرست كتاب های ناشر