ایلیا


مدیر مسئول : صلاحی، مهرداد
زمینه فعالیت : تكنولوژي (علوم كاربردي)،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، نرسیده به تقاطع لبافی نژاد با کارگر، شماره 266 ، ط. اول، واحد. 4
صندوق پستی : ۱۴۱۷۸۱۳۱۶۳
تلفن : ۶۶۴۸۷۰۹۲ ، ۶۶۴۱۰۲۵۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۱۰/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۵۵۹۱۶
شماره پروانه نشر : ۲۶۳۶ موقت
پست الکترونیکی : eilia_pub@outlook.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۶۰۶-۹۶۴],[۹۰۲۲۰-۹۶۴],[۹۵۲۴۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ایلیا

فهرست كتاب های ناشر