هنوز


مدیر مسئول : حمیدی، تینا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : سعادت آباد، شهرک بوعلی، بلوک 501، ط. 8، ش. 39
صندوق پستی : ۱۹۸۱۹۷۷۸۱۵
تلفن : ۲۲۱۲۰۱۹۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۰۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۲۹۴۸ موقت
پست الکترونیکی : info@hanoozpub.com
وب سایت : http://www.hanoozpub.com
شناسه شابك : [۶۰۴۷-۶۰۰],[۹۱۴۰۰-۶۰۰],[۷۲۵۵-۶۲۲],[۹۵۴۷۵-۶۲۲],[۹۵۵۸۷-۶۲۲],[۹۰۲۲۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : هنوز

فهرست كتاب های ناشر