لوح دانش


مدیر مسئول : مرعشی، سیدحمید
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، خ. شهید وحید نظری، پ. 122
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۸۳۷۳۶
تلفن : ۶۶۴۰۳۵۱۲ ، ۶۶۹۷۲۵۸۲ ، ۶۶۹۷۲۵۸۱/۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۰۸/۱۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۹۱۰۴۲
شماره پروانه نشر : ۲۸۴۵ موقت
پست الکترونیکی : lohedanesh@yahoo.co.uk
وب سایت :
شناسه شابك : [۱۰۹-۶۰۰],[۷۱۰۴-۹۶۴],[۸۷۲۸-۹۶۴],[۹۰۲۲۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : لوح دانش

فهرست كتاب های ناشر