خیلی سبز


مدیر مسئول : نصری، ابوذر
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، خ. روانمهر ، بین خ. فخر رازی و خ. دانشگاه ، پلاک 71، واحد 3
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۸۴۶۶۴
تلفن : ۶۶۹۷۴۰۲۶ ، ۶۶۴۶۵۲۱۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۱/۱۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۷۴۰۲۶
شماره پروانه نشر : ۸۷۴۳ موقت
پست الکترونیکی : info@kheilisabz.com
وب سایت : http://www.kheiliii.com
شناسه شابك : [۴۱۲-۶۰۰],[۵۵۰۶-۶۰۰],[۶۶۷۶-۶۰۰],[۷۵۷۷-۶۰۰],[۲۳۰-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : خیلی سبز

فهرست كتاب های ناشر