شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا


مدیر مسئول : مزرعتی، محمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : تهرانپارس، خ. جشنواره، خ. امین، خ. زمرد، پ. 26
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۶۳۹۳۶
تلفن : ۶۶۴۰۳۱۷۰ ، ۷۷۹۶۵۵۴۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۱/۰۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۰۳۱۷۰
شماره پروانه نشر : ۸۵۵۴ موقت
پست الکترونیکی : hatmiss.pub@gmail.com
وب سایت : http://www.Hatmiss.ir
شناسه شابك : [۳۵۵-۶۰۰],[۵۷۵۱-۶۰۰],[۶۹۰۴-۶۰۰],[۹۱۰۲۶-۶۰۰],[۹۱۲۰۲-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا

فهرست كتاب های ناشر