دفتر پژوهش های نظری و مطالعات راهبردی نداجا


مدیر مسئول : آل احمد، سیدمهرداد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. رسالت، خ. نیروی دریایی، پایگاه کوهک
صندوق پستی : ۱۶۷۷۶۱۹۳۸۱
تلفن : ۷۳۹۵۴۴۸۱ ، ۷۷۲۲۶۰۴۴ ، ۷۳۹۰۵۳۸۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۲۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۷۷۲۲۵۸۷۹
شماره پروانه نشر : ۸۸۳۵ موقت
پست الکترونیکی : nedaja.fipa@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۰۹۹-۶۰۰],[۹۱۱۲۰-۶۰۰],[۹۱۳۳۹-۶۰۰],[۹۷۵۵۳-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دفتر پژوهش های نظری و مطالعات راهبردی نداجا

فهرست كتاب های ناشر