بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگ زندگی بالنده)


مدیر مسئول : رضایی، سیدمحمدیاسر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : سیدخندان، خ. سهروردی شمالی، پ. 829، ط. 2، واحد 6
صندوق پستی : ۱۵۵۵۸۳۳۳۳۴
تلفن : ۸۸۵۲۴۱۰۰ ، ۸۸۷۳۸۱۸۱ ، ۸۸۷۳۸۱۸۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۲/۰۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۵۲۴۱۰۲
شماره پروانه نشر : ۸۹۳۰ موقت
پست الکترونیکی : bonyad.farhang@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۲۶۸-۶۰۰],[۹۱۲۰۵-۶۰۰],[۹۲۲۵۱-۶۰۰],[۶۰۱۴-۶۲۲],[۷۰۸۷-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگ زندگی بالنده)

فهرست كتاب های ناشر