آرما


مدیر مسئول : شاه مرادی، مجتبی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : اصفهان - اصفهان
نشانی پستی : خ. طیب، ک. سرلت، ک. شهید امامی دوم، پ. 26، ط. اول
صندوق پستی : ۸۱۳۶۷۳۳۴۷۱
تلفن : ۳۲۳۵۱۷۰۹ ، ۳۲۳۵۷۳۸۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۳۵۷۳۸۹
شماره پروانه نشر : ۸۸۷۸ موقت
پست الکترونیکی : mojtabashahmoradi@gmail.com
وب سایت : http://www.nashrearma.com
شناسه شابك : [۶۰۷۷-۶۰۰],[۸۶۷۹-۶۰۰],[۹۱۴۰۲-۶۰۰],[۹۱۸۲۰-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آرما

فهرست كتاب های ناشر