علمی یسنا


مدیر مسئول : عبدالله‌پور، فاطمه
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : مازندران - قائم‌شهر
نشانی پستی : خ. 16 متری، لاله 28، پ. 4
صندوق پستی : ۴۷۶۶۶۶۸۴۸۹
تلفن : ۲۲۶۵۱۰۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۲۲۴۲۳۱۰
شماره پروانه نشر : ۸۹۷۵ موقت
پست الکترونیکی : hashemi.s150@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۸۳۲-۶۰۰],[۹۱۴۶۴-۶۰۰],[۹۲۴۴۵-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : علمی یسنا

فهرست كتاب های ناشر