فرهنگ جاوید


مدیر مسئول : جاوید، علیرضا
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، خ. آزادی، خ. جمالزاده جنوبی، ک. دانشور، پ. ۶، واحد ۱
صندوق پستی : ۱۳۱۳۹۷۳۵۴۶
تلفن : ۶۶۹۰۶۰۳۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۹/۰۸/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۹۱۵۶ موقت
پست الکترونیکی : ar_sokut@yahoo.com
وب سایت : http://www.Farhang-eJavid.com
شناسه شابك : [۶۱۸۲-۶۰۰],[۸۲۰۹-۶۰۰],[۹۱۵۸۵-۶۰۰],[۹۱۷۴۳-۶۰۰],[۷۰۰۴-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : فرهنگ جاوید

فهرست كتاب های ناشر