فاتحان


مدیر مسئول : ناظری، علی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. حافظ، خ. نوفل لوشاتو، خ. پروفسور هانری کربن، پ. 3
صندوق پستی : ۱۱۳۳۸۵۳۴۱۳
تلفن : ۶۶۷۲۳۵۲۱ ، ۶۶۷۲۲۷۹۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۷۲۲۷۹۹
شماره پروانه نشر : ۹۰۵۷ موقت
پست الکترونیکی : alinazeri8910@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۰۳۳-۶۰۰],[۷۴۹۶-۶۰۰],[۸۴۱۷-۶۰۰],[۹۱۶۵۳-۶۰۰],[۹۱۶۶۹-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : فاتحان

فهرست كتاب های ناشر