گروه آموزشی مدرس(وابسته به م. ف. ه. سیمای گلستان آفرینش)


مدیر مسئول : عبداله‌زاده دل‌خوش، هانیه
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دانشگاه، تقاطع روانمهر، پ. 126، ط. اول
صندوق پستی : ۱۶۸۵۳۸۷۳۱۳
تلفن : ۶۶۹۷۳۶۳۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۹/۰۵/۲۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۸۹۹۲ موقت
پست الکترونیکی : ketab.sanjesh@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۸۹۰-۶۰۰],[۸۰۸۲-۶۰۰],[۸۸۳۹-۶۰۰],[۹۱۶۸۰-۶۰۰],[۲۱۶-۶۲۲],[۶۰۸۷-۶۲۲],[۶۱۷۸-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : گروه آموزشی مدرس(وابسته به م. ف. ه. سیمای گلستان آفرینش)

فهرست كتاب های ناشر