سخنوران


مدیر مسئول : محمودی پارسا، مهدی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. کارگر شمالی، بعد از خ. ادوارد براون، پ. 1407
صندوق پستی : ۱۴۳۵۲۶۱۲۳۲
تلفن : ۶۶۴۷۶۳۰۶ ، ۷۷۱۰۳۶۳۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۷۶۳۰۶
شماره پروانه نشر : ۹۱۸۹ موقت
پست الکترونیکی : svnpub@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۳۸۳-۶۰۰],[۴۵۵-۶۰۰],[۶۱۵۰-۶۰۰],[۶۹۷۵-۶۰۰],[۷۴۵۹-۶۰۰],[۹۱۷۰۶-۶۰۰],[۹۲۰۰۴-۶۰۰],[۲۱۵-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سخنوران

فهرست كتاب های ناشر