آریانا قلم وابسته به شرکت پژوهش و صنعتی آریانا بهسان


مدیر مسئول : اکبری، حسین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. سهروردی جنوبی، خ. ملایری‌پور غربی، پ. 37
صندوق پستی : ۱۵۷۹۷۷۴۱۵۷
تلفن : ۸۸۳۴۲۹۱۰ ، ۸۸۸۳۳۳۸۳ ، ۸۸۳۴۲۹۰۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۰۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۸۳۶۴۱۰
شماره پروانه نشر : ۹۲۳۳ موقت
پست الکترونیکی : aryanabook.com@gmail.com
وب سایت : http://www.aryanabook.com
شناسه شابك : [۶۲۲۷-۶۰۰],[۷۶۷۷-۶۰۰],[۹۱۷۲۱-۶۰۰],[۹۲۲۷۷-۶۰۰],[۷۰۸۹-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آریانا قلم وابسته به شرکت پژوهش و صنعتی آریانا بهسان

فهرست كتاب های ناشر