رویان پژوه


مدیر مسئول : امامی‌زاده، سیده‌مریم
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، بین خ. 12 فروردین و اردیبهشت، مقابل دبیرخانه دانشگاه، ساختمان کتابهای جیبی، ط. سوم
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۶۴۶۱۷
تلفن : ۶۶۹۷۰۷۴۰ ، ۶۶۴۸۶۳۷۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۸۶۳۶۶
شماره پروانه نشر : ۹۲۵۹ موقت
پست الکترونیکی : amin_emamizadeh@yahoo.com
وب سایت : http://www.rppub.ir
شناسه شابك : [۴۰۸-۶۰۰],[۶۳۰۸-۶۰۰],[۷۱۰۸-۶۰۰],[۷۵۶۲-۶۰۰],[۹۱۷۲۷-۶۰۰],[۹۲۲۳۸-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : رویان پژوه

فهرست كتاب های ناشر