پارمیس


مدیر مسئول : کرباسی، طاهره
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. کارگر جنوبی، پایین تر از م. حر، ک. حاتمی، پ. 27
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۸۴۳۵۵
تلفن : ۶۶۴۰۷۹۵۵ ، ۶۶۴۹۷۱۲۴ ، ۶۶۴۹۶۹۲۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۱۲/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۰۷۹۵۵
شماره پروانه نشر : ۹۲۰۳ موقت
پست الکترونیکی : paytakht_m@yahoo.com
وب سایت : http://www.parmisbook.com
شناسه شابك : [۶۰۲۷-۶۰۰],[۸۷۰۸-۶۰۰],[۹۱۷۶۹-۶۰۰],[۹۱۸۳۱-۶۰۰],[۷۲۲۸-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : پارمیس

فهرست كتاب های ناشر