سلونی


مدیر مسئول : دستاران، محمدرضا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : بلوار امام رضا، شهرک صادقیه، ک. هشتم، پ. 7
صندوق پستی : ۳۷۱۳۹۶۳۵۶۵
تلفن : ۳۸۸۶۷۳۰۶ ، ۰۹۱۱۹۰۷۳۰۰۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۹۲۵۲ موقت
پست الکترونیکی : ali_die20@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۴۰۱-۶۰۰],[۹۱۸۰۲-۶۰۰],[۹۲۳۷۴-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سلونی

فهرست كتاب های ناشر