نامه ی پارسی


مدیر مسئول : باقری، فاطمه
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : فارس - شیراز
نشانی پستی : م. شهدا، خ. پیروزی، جنب بانک تجارت شعبه پیروزی، ط. 1
صندوق پستی : ۷۱۳۷۶۷۳۹۹۷
تلفن : ۳۲۲۳۱۲۸۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۲/۱۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۲۳۱۲۸۰
شماره پروانه نشر : ۹۳۳۳ موقت
پست الکترونیکی : nameye.parsi@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۱۸۳-۶۰۰],[۷۵۷۶-۶۰۰],[۸۶۳۸-۶۰۰],[۹۱۸۱۴-۶۰۰],[۹۲۰۷۱-۶۰۰],[۶۲۶۴-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نامه ی پارسی

فهرست كتاب های ناشر