اندیشه مطهر


مدیر مسئول : صادقی، مریم
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : مرکزی - اراک
نشانی پستی : م. شهدا، پاساژ اسلامی، ط. 3، واحد 8
صندوق پستی : ۳۸۱۳۷۹۶۱۶۳
تلفن : ۳۲۲۱۶۰۱۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۱۱/۲۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۲۱۶۰۱۸
شماره پروانه نشر : ۹۳۰۰ موقت
پست الکترونیکی : andishehmotahar@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۳۵۷-۶۰۰],[۷۴۴۴-۶۰۰],[۹۱۸۴۱-۶۰۰],[۹۲۳۵۱-۶۰۰],[۶۵۰۲-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : اندیشه مطهر

فهرست كتاب های ناشر