اکسیر قلم


مدیر مسئول : کرمانیان بابلی، هادی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : مازندران - بابل
نشانی پستی : خ. مدرس، ک. ماکان (رسولی 24)
صندوق پستی : ۴۷۱۴۶۱۹۷۸۷
تلفن : ۳۲۳۲۵۹۴۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۷/۲۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۳۲۵۹۴۹
شماره پروانه نشر : ۹۲۱۵ موقت
پست الکترونیکی : hadi_ke56@yahoo.com
وب سایت : http://www.Exireghalam.ir
شناسه شابك : [۷۶۰۳-۶۰۰],[۹۱۸۹۰-۶۰۰],[۹۳۸۳۹-۶۰۰],[۶۲۴۹-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : اکسیر قلم

فهرست كتاب های ناشر