برایند پویش


مدیر مسئول : یعقوبی، حمید
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، خ. اردیبهشت، بن بست توحید، پ. 2، واحد 2
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۱۵۳۴۱
تلفن : ۶۶۴۸۵۴۱۴ ، ۶۶۹۶۸۴۶۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۱۰/۲۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۶۸۴۶۳
شماره پروانه نشر : ۹۴۴۳ موقت
پست الکترونیکی : kasra1190@gmail.com
وب سایت : http://www.barayand.ac.ir
شناسه شابك : [۶۰۹۰-۶۰۰],[۹۱۹۹۱-۶۰۰],[۹۷۰۶۰-۶۰۰],[۷۰۰۵-۶۲۲],[۹۵۶۹۰-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : برایند پویش

فهرست كتاب های ناشر