زعفران


مدیر مسئول : نیل‌فروشان، فرهاد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. لواسانی، پ. 215، ط. 5، واحد 9
صندوق پستی : ۱۹۳۶۶۱۴۶۸۶
تلفن : ۲۲۷۱۹۸۵۰ ، ۲۲۷۵۳۴۰۵ ، ۲۲۷۵۳۴۰۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۲/۲۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۲۲۷۱۹۸۵۲
شماره پروانه نشر : ۹۴۳۷ موقت
پست الکترونیکی : info@zafaranpub.com
وب سایت : http://www.zafaranpub.com
شناسه شابك : [۶۲۸۷-۶۰۰],[۷۴۳۸-۶۰۰],[۸۶۱۷-۶۰۰],[۶۶۴۶-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : زعفران

فهرست كتاب های ناشر