موسسه فرهنگی مصابیح الهدی


مدیر مسئول : موسوی فراز، سیدحمید
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. بهارستان، خ. مجاهدین اسلام، ک. شهید رحمانی پور، خ. قائن، پ. 43، ط. 2
صندوق پستی : ۱۱۵۴۷۱۷۷۱۳
تلفن : ۷۷۶۵۲۱۳۴ ، ۷۷۶۵۲۱۳۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۷۷۶۵۲۱۳۷
شماره پروانه نشر : ۹۲۷۹ موقت
پست الکترونیکی : masabiholhoda@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۹۴۰-۶۰۰],[۹۲۰۶۳-۶۰۰],[۹۳۱۹۵-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه فرهنگی مصابیح الهدی

فهرست كتاب های ناشر