نهادگرا (وابسته به موسسه مطالعات دین و اقتصاد)


مدیر مسئول : ایزدخواه، محسن
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. ولیصر، ابتدای بلوار کشاورز، خ. شهید برادران مظفر، پ. 126
صندوق پستی : ۱۴۱۶۷۵۳۷۸۶
تلفن : ۸۸۹۰۵۶۰۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۹/۰۷/۲۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۸۰۰۳۳۳
شماره پروانه نشر : ۸۶۶۴ موقت
پست الکترونیکی : alinili59@gmail.com
وب سایت : http://www.ires.ir
شناسه شابك : [۹۲۰۶۵-۶۰۰],[۹۲۲۶۳-۶۰۰],[۹۶۶۴۷-۶۰۰],[۹۶۳۶۷-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نهادگرا (وابسته به موسسه مطالعات دین و اقتصاد)

فهرست كتاب های ناشر