جوهر حیات


مدیر مسئول : امیدی، صادق
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : ایلام - ایلام
نشانی پستی : بلوار دانشجور، روبه روی دانشگاه پیام نور، مجتمع تجاری مسکونی آریان، ط. دوم
صندوق پستی : ۶۹۳۱۱۴۸۶۱۸
تلفن : ۳۲۲۳۲۲۰۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۸/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۲۳۸۸۲۷
شماره پروانه نشر : ۹۵۲۱ موقت
پست الکترونیکی : JOHARHAYAT91@GMAIL.COM
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۳۵۵-۶۰۰],[۷۵۲۵-۶۰۰],[۸۷۰۰-۶۰۰],[۹۲۰۸۳-۶۰۰],[۹۲۳۸۲-۶۰۰],[۶۹۹۴-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : جوهر حیات

فهرست كتاب های ناشر