آوای منجی


مدیر مسئول : شعبانپورسیاهکده، داود
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : بلوار معلم، خ. معلم 10، ک. 5، پ. 4
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۱۳۳۷۵
تلفن : ۳۷۷۴۸۳۷۰ ، ۳۷۸۳۶۹۱۳ ، ۰۹۱۲۶۵۱۸۰۳۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۰۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۴۸۳۷۰
شماره پروانه نشر : ۹۷۱۶ موقت
پست الکترونیکی : monji.avaye@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۴۲۰-۶۰۰],[۶۴۰۲-۶۰۰],[۶۹۷۹-۶۰۰],[۹۲۴۱۰-۶۰۰],[۹۲۵۴۱-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آوای منجی

فهرست كتاب های ناشر