سرانه


مدیر مسئول : مرادی بانسوله، مهرداد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : کرمانشاه - کرمانشاه
نشانی پستی : شهرک امام خمینی، خ. 13 آبان، ک. دانش 10، پ. 16
صندوق پستی : ۶۷۱۹۸۳۹۷۶۱
تلفن : ۳۸۲۷۵۱۲۸ ، ۳۸۲۷۴۷۲۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۹۶۹۸ موقت
پست الکترونیکی : gholam.moradi@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۷۷۳-۶۰۰],[۹۲۴۹۲-۶۰۰],[۹۲۹۳۲-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سرانه

فهرست كتاب های ناشر